نمونه شکوائیه تهمت و افترا

نمونه شکوائیه تهمت و افترا

شکوائیه افترا و هتک حرمت   شاکی …………………. به نشانی …………………………………………………………………………… مشتکی‌عنه ………… به نشانی …………………………………………………………………………… تاریخ وقوع جرم ……………… محل وقوع جرم ………………………………………………………   موضوع: افترا و هتک حرمت   ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان …………………………. با سلام و احترام، به استحضار می‌رساند: در تاریخ……………. آقای/آقایان……. خانم/خانم‌ها…….. فرزند…………. به نشانی…….. در شمارۀ…………..…