حکم تخلیه به لحاظ تجدید بنا , تخلیه محل سرقفلـی , تخلیه محل سرقفلی به جهت تغییر شغل

دعوای تخلیه

دعوای تخلیه در روابط استیجاری معمولاً از طرف موجر علیه مستأجر مطرح می‌شود. معمول‌ترین حالت آن هنگام انقضاء مدت اجاره است. درصورتی که مدت اجاره پایان یافته باشد ولی مستأجر عین مستأجره را تخلیه ننماید موجر می‌تواند با طرح دعوای تخلیه از طریق مراجع قضائی (درحال حاضر شورای حل اختلاف) اقدام به تخلیه ملک خود…

دعوی فسخ اجاره - موارد فسخ اجاره - انتقال به غیر , فسخ اجاره و تخلیه - دعوای فسخ اجاره

ارکان دعوی فسخ اجاره

دعوی فسخ اجاره نیز مانند سایر دعاوی ارکان خاص خود را دارد که بتواند به سرانجام قانونی دست یابد. رکن اول و اساسی این دعوی وجود یک قرارداد اجاره می‌باشد، رکن دوم وجود خیار قانونی قابل اعمال در این عقد و رکن سوم ادلۀ قابل اثبات جهت اعمال این حق می‌باشد. در ادامه به بررسی…

دعوی فسخ اجاره - موارد فسخ اجاره - انتقال به غیر , فسخ اجاره و تخلیه - دعوای فسخ اجاره

موارد فسخ اجاره

موارد فسخ اجاره در قانون مدنی در قانون مدنی موارد معینی جهت فسخ اجاره معین شده است. از این موارد می‌توان به خیارات اشاره کرد. خیارات در عقد اجاره مانند سایر عقود خیارات جاری می‌باشد. به جز خیارات مختص عقد بیع، سایر خیارات قابل اعمال در عقد اجاره نیز است. اما در ادامه مواردی از…

فسخ معامله - دعوای فسخ معامله در نشست قضایی

دعوای فسخ معامله در نشست قضایی

استفاده از خیار رؤیت و تخلف وصف سوال-  اگر ادعای خواهان این باشد که مبیع تحویل شده غیر از آن چیزی است که قرار بود معامله شود و جنسان نامرغوب‌تر است آیا مورد از مصادیق خیار عیب است یا خیار رؤیت یا هیچ‌کدام؟ نظریه که در تاریخ ۲۹/۱۱/۶۶ به اتفاق آرا اعلام شد. در مورد…

نقل و انتقال سرقفلی , تفاوت سرقفلی و حق کسب , انواع سرقفلی عرفی

تعریف سرقفلی

تعريف سرقفلي از آن‌جا كه سرقفلي اولين بار در عرف پديدار شد و در واقع مفهوم سرقفلي به نوعي زاده عرف است و حتي وجود سرقفلي در عرف علت اصلي پيش‌بيني آن در قانون بوده، بررسي سرقفلي به عنوان يك پديده حقوقي عرفي در فرهنگ لغت كه به مفهوم لغوي الفاظ مي‌‌پردازد اجتناب‌ناپذير است. در…

دعوی فسخ اجاره - موارد فسخ اجاره - انتقال به غیر , فسخ اجاره و تخلیه - دعوای فسخ اجاره

دعوای فسخ اجاره

[vc_row][vc_column][vc_column_text] معرفی فسخ اجاره دعوای فسخ اجاره – «عقد اجاره» یکی از عقود پرکاربرد، است که تملیک منافع مورد اجاره در قبال پرداخت اجاره بهاست. عقد اجاره از عقود لازم بوده و برهم زدن آن جز در موارد خاص امکان پذیر نیست. عقد به عنوان یک عمل حقوقی دوطرفه، یا لازم است یا جایز. عقد…

ابطال معامله ابطال سند مالکیت

ابطال سند مالکیت و الزام به تنظیم سند انتقال و تحویل سه دانگ مشاع حق کسب و پیشه

تاریخ رسیدگی: ۱۳/۱۱/۷۱ شماره پرونده‌ها: ۶۸/۳۲۷ و ۳۲۸ و ۶۹/۴۳۳ رأی شعبه ۱۹ دادگاه حقوقی یک تهران در خصوص دعوی خواهان تقابل در پرونده ۶۹/۱۹/۴۳۳ و خوانده اصلی در پرونده‌های ۱۹/۶۸/۳۲۷ و ۶۶/۱۹/۳۲۸ آقای حسن … فرزند … مبل‌ساز… به طرفیت خواندگان ۱٫ اسدالله فرزند نصرالله شغل مالک به نشانی … ۲٫ حشمت الله ……

ادعای خلع ید , خلع ید از ملک مشاعی

استماع دعوی خلع ید از احد مالکین مشاع و رد دعوی قلع و قم

استماع دعوی خلع ید از احد مالکین مشاع و رد دعوی قلع و قمع مستحدثات دعوی خلع ید از سوی احد از مالکین مشاعی نسبت به تصرفات دیگری مسموع است. ولی پذیرش دعوی به خواسته قلع و قمع مستحدثات از سوی یکی از شریک‌های مال مشاع علیه متصرف منوط به طرح دعوی از سوی مالک…

تنظیم سند و فک رهن , تنظیم سند رسمی انتقال

الزام فروشنده به فک رهن و تنظیم سند رسمی انتقال

الزام فروشنده به فک رهن با وجود شرط ضمن‌العقد مبنی بر پرداخت کلیه دیون قبلی مورد معامله الزام فروشنده به فک رهن و تنظیم سند رسمی انتقال، با حقوق مرتهن و مقررات ماده ۷۹۳ قانون مدنی منافات ندارد. شماره رأی: ۲۱ تاریخ رأی: ۱۲/۱۲/۱۳۷۶ در ساعت ۹ روز سه‌شنبه ۵/۱۲/۱۳۷۶ جلسه هیئت عمومی شعب کیفری…

فسخ معامله - دعوای فسخ معامله در نشست قضایی

نقل و انتقال مال توقیف شده

نقل و انتقال مال توقیف شده شماره رأی: ۱۷ تاریخ رای: ۱۴/۱/۱۳۷۲ رای شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور شعبه ۱۹ دادگاه حقوقی یک تهران در مورد خواسته خواهان به ابطال و فسخ یک فقره قولنامه عادی و خلع ید از منزل مسکونی و همچنین دعوا متقابل خوانده به طرفیت خواهان دعوا اصلی به خواسته الزام…

دعوای تمکین

صلاحیت مراجع قضائی در رسیدگی به دعوای تمکین

صلاحیت ذاتی محاکم در رسیدگی به دعوای تمکین دعوای تمکین به موجب ماده ۱ قانون حمایت خانواده جدید: «به‌منظور رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی، قوه قضائیه موظف است ظرف سه سال از تاریخ تصویب این قانون در کلیه حوزه‌های قضائی شهرستان به تعداد کافی شعبه دادگاه خانواده تشکیل دهد. تشکیل این دادگاه در حوزه‌های…

تعدیل اجاره بها , افزایش اجاره‌بها

تعريف حق كسب و پيشه و تجارت

تعريف حق كسب و پيشه و تجارت حق كسب و پيشه همان‌طور كه از ظاهر عبارت نيز بر مي‌‌آيد ناشي از فعاليت و مشهوريت تاجر است. صرف‌نظر از عقيده عده‌اي از حقوقدانان كه براي كسب و پيشه و سرقفلي مفهوم واحدي قائل هستند. اغلب حقوقدانان عقيده بر تفاوت مفهومي و معنايي اين دو دارند كه…

نقل و انتقال سرقفلی , تفاوت سرقفلی و حق کسب , انواع سرقفلی عرفی

قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۶۲

شرایط روابط استیجاری مشمول ماده واحده مصوب سال ۱۳۶۵ الحاقی به قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۶۲ با توجه به مطالب مبحث  قبل بدیهی است که مطلق روابط استیجاری تا سال ۱۳۶۲ مشمول مقررات قانون روابط موجرو مستأجر سال ۱۳۵۶ بوده اما با تصویب قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۶۲ اگرچه روابط استیجاری…

تعدیل اجاره بها , افزایش اجاره‌بها

تنظیم اجاره‌نامه

تنظیم اجاره‌نامه ماده‌۷- در مواردی که بین موجر و کسی که ملک را به عنوان مستأجر در تصرف دارد اجاره‌نامه تنظیم نشده یا اگر تنظیم شده مدت آن منقضی گشته و طرفین راجع به تنظیم اجاره‌نامه با تعیین اجاره‌بها و شرایط آن اختلاف داشته باشند هریک می‌تواند برای تعیین اجاره‌بها (در مواردی که اجاره‌نامه در…

تعدیل اجاره بها , افزایش اجاره‌بها

میزان اجاره‌بها و ترتیب پرداخت آن

میزان اجاره‌بها و ترتیب پرداخت آن ماده‌۳- در مواردی که اجاره‌نامه تنظیم شده باشد میزان اجاره‌بها همان است که در اجاره‌نامه قید شده و هرگاه اجاره‌نامه تنظیم نشده باشد به میزانی است که بین طرفین مقرر و یا عملی شده است و درصورتی که میزان آن معلوم نشود با رعایت مقررات این قانون از طرف…

تعدیل اجاره بها , افزایش اجاره‌بها

نحوه تخلیه و تعدیل اجاره بهای اماکن آموزش و پرورش

نحوه تخلیه و تعدیل اجاره‌بهای اماکن آموزش و پرورش پرسش: نحوه تخلیه و تعدیل اجاره‌بهای اماکن آموزش و پرورش به چه صورتی است؟ نظر اتفاق آراء : «تعدیل و افزایش اجاره بها و تخلیه اماکن آموزشی که در اختیار آموزش و پرورش می‌باشد، وفق قانون ممنوعیت تخلیه اماکن و واحدهای آموزش و پرورش مصوب ۹…

تعدیل اجاره بها , افزایش اجاره‌بها

تنظیم سند و تعدیل اجاره‌بها

تنظیم سند و تعدیل اجاره‌بها پرسش: شخصی مغازه‌ای را در قدیم اجاره نموده و پس از مدت‌ها تقاضای الزام به تنظیم سند رسمی اجاره کرده، دادگاه نیز حکم بر الزام موجر به تنظیم سند رسمی اجاره به نفع مستأجر صادر نموده است (مثلاً در تاریخ ۱۴ فروردین ۱۳۸۱) موجر تقاضای تعدیل و افزایش مال‌‌الاجاره از…

تملک آپارتمان ها , فروش املاک مشاع

مراحل عملی تفکیک آپارتمان‌ها

مراحل عملی تفکیک آپارتمان ها ۱٫ مراجعه متقاضی به دفترخانه و اخذ درخواست تفکیکی و ارائه آن به ثبت محل به ضمیمه نقشه تفکیکی که خود تهیه نموده باشد. ۲٫ دستور ثبت درخواست در دفتر اندیکاتور و ارجاع آن به نماینده جهت اقدام. ۳٫ ارسال درخواست تفکیکی به بایگانی جهت پیوست پرونده و تسلیم آن…

نقل و انتقال سرقفلی , تفاوت سرقفلی و حق کسب , انواع سرقفلی عرفی

خواسته دعوی تجویز انتقال منافع

خواسته دعوی تجویز انتقال منافع به جهت حصول حق کسب و پیشه در روابط استیجاری مشمول قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ بعضاً مشاهده می‌شود که دعوی موضوع ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ با خواسته تجویز انتقال حق کسب و پیشه و تجارت مطرح می‌گردد. حال آنکه آنچه در نتیجه…

تملک آپارتمان ها , فروش املاک مشاع

شرایط بیمه ساختمان

شرایط بیمه ساختمان قانون‌گذار یکی دیگر از وظایف مدیر یا مدیران ساختمان را بیمه کردن ساختمان قرار داده است البته شرایطی را برای این وظیفه مقرر نموده است که در صورت عدم رعایت آن مدیر یا مدیران ساختمان با مسئولیت مدنی مواجه خواهد نمود. ما این شرایط را در دو بند بررسی می‌کنیم: ۱٫ شرایط…