نقل و انتقال سرقفلی , تفاوت سرقفلی و حق کسب , انواع سرقفلی عرفی

خواسته دعوی تجویز انتقال منافع

خواسته دعوی تجویز انتقال منافع به جهت حصول حق کسب و پیشه در روابط استیجاری مشمول قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ بعضاً مشاهده می‌شود که دعوی موضوع ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ با خواسته تجویز انتقال حق کسب و پیشه و تجارت مطرح می‌گردد. حال آنکه آنچه در نتیجه…

ادعای خلع ید , خلع ید از ملک مشاعی

خلع ید از ملک مشاعی

خلع‌ ید از ملک مشاعی هریک از مالکین مشاعی می‌تواند خلع‌ید شریک را از دادگاه تقاضا نماید که در این صورت از کل ملک، خلع‌ید به عمل می‌آید و تصرف هرکدام از مالکین منوط به تراضی آن‌ها خواهد بود. شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۱۱۹۶ تاریخ: ۰۵/۱۰/۱۳۹۱ رأی شعبه ۱۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران در خصوص دعوای آقای…

حکم تخلیه به لحاظ تجدید بنا , تخلیه محل سرقفلـی , تخلیه محل سرقفلی به جهت تغییر شغل

تخلیه محل سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت به جهت تغییر شغل

شرایط طرح دعوی تخلیه به دلیل تغییر شغل گرچه قانون‌گذار مثل سایر موارد صرفاً به اصل تغییر شغل در بند ۷ ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ اشاره نموده است؛ اما بلا شک بند ۷ ماده مزبور مبین شرایطی برای طرح دعوی تخلیه به جهت تغییر شغل یا تغییر نحوه استفاده…

حکم تخلیه به لحاظ تجدید بنا , تخلیه محل سرقفلـی , تخلیه محل سرقفلی به جهت تغییر شغل

تخلیه محل سرقفلی به جهت تخریب و نوسازی

تخلیه محل سرقفلی به جهت تخریب و نوسازی از آنجا که رابطه استیجاری در قانون روابط مؤجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ مستمر می‌باشد و مدت از اهمیت چندانی برخوردار نیست و پایان مدت اجاره موجب قطع رابطه استیجاری و موجد حق تخلیه برای مؤجر یا مالک نمی‌باشد از این ‌رو قانون‌گذار در ماده ۱۵ این…

حکم تخلیه به لحاظ تجدید بنا , تخلیه محل سرقفلـی , تخلیه محل سرقفلی به جهت تغییر شغل

تخلیه به جهت عدم پرداخت اجاره بها

تخلیه به جهت عدم پرداخت اجاره بها گفتار اول: دعوای تخلیه به جهت عدم پرداخت اجاره‌بها در رأی وحدت رویه ۱٫ بند نهم ماده ۱۴ قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ ناظر به دادخواست‌های تخلیه قبل از اجرای قانون نیست. شماره رأی: ۱۱۳ تاریخ رأی:  ۲۴/۱۱/۱۳۵۶ رأی هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور قبل از…

حکم تخلیه به لحاظ تجدید بنا , تخلیه محل سرقفلـی , تخلیه محل سرقفلی به جهت تغییر شغل

تخلیه محل سرقفلـی به جهت تعـدی و تفریط

تخلیه محل سرقفلـی به جهت تعـدی و تفریط آنچه از جمع ماده ۹۵۱ و ۹۵۲ قانون مدنی برمی‌آید تعدی و تفریط فعل یا ترک فعل خارج از الزامات قراردادی یا عرفی است؛ بنابراین آنچه باید به‌عنوان شرایط دعوی تخلیه به جهت تعدی و تفریط ذکر شود عبارت است از:  ۱٫ وجود الزامات قراردادی یا عرفی؛…

دعوی فسخ اجاره - موارد فسخ اجاره - انتقال به غیر , فسخ اجاره و تخلیه - دعوای فسخ اجاره

انتقال به غیر

انتقال به غیر یکی از اساسی‌ترین شرایط طرح «دعوی تخلیه به جهت انتقال به غیر» آن است که در اجاره‌نامه حق انتقال به غیر وجود نداشته است. این شرط اگرچه بدیهی است؛اما نظر به این‌که بر خلاف قانون مدنی صراحت ماده ۱۰ قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ اصل بر غیر قابل انتقال بودن…

الزام به تنظیم سند , دعوای الزام به تنظیم سند

الزام به تنظیم سند

دعوای الزام به تنظیم سند نظر به اینکه موضوع دعوا یکی از آثار عقد است اختصاراً به تعریف عقد و انواع آن می‌پردازیم: واژه «قرارداد» در زبان فارسى به معناى «عقد» به كار رفته است.[۱] عقد لفظاً به معناىِ «بستن» است. چنان‌كه ماده ۱۸۳ قانون مدنى مى‌گويد: «عقد عبارت است از اینکه يك يا چند…

الزام به تنظیم سند , دعوای الزام به تنظیم سند

الزام به تنظیم سند به همراه فک رهن

[vc_row][vc_column][vc_btn title=”جهت خرید کتاب “الزام به تنظیم سند“ کلیک کنید . . .” style=”classic” color=”success” align=”center” link=”url:https%3A%2F%2Fcheraghdanesh.com%2Fshop%2F%25DA%25A9%25D8%25AA%25D8%25A8-%25D8%25AF%25D8%25B9%25D8%25A7%25D9%2588%25DB%258C-%25D9%2588-%25D8%25B1%25D9%2588%25DB%258C%25D9%2587-%25D8%25AF%25D8%25A7%25D8%25AF%25DA%25AF%25D8%25A7%25D9%2587-%25D9%2587%25D8%25A7%2F%25D8%25AF%25D8%25B9%25D9%2588%25D8%25A7%25DB%258C-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B2%25D8%25A7%25D9%2585-%25D8%25A8%25D9%2587-%25D8%25AA%25D9%2586%25D8%25B8%25DB%258C%25D9%2585-%25D8%25B3%25D9%2586%25D8%25AF-%25D8%25B1%25D8%25B3%25D9%2585%25DB%258C%2F||target:%20_blank|”][vc_column_text] الزام به تنظیم سند به همراه فک رهن حالت های دعوای فک رهن به همراه الزام به تنظیم سند در نحوه تنظیم خواسته این دعوا سه نظریه بدین شرح وجود دارد: اکثریت اعضای محترم کمیسیون حاضر در جلسه…