نقل و انتقال سرقفلی , تفاوت سرقفلی و حق کسب , انواع سرقفلی عرفی

انواع سرقفلی عرفی

انواع سرقفلی عرفی بررسی سرقفلی و پیشینه آن در حقوق ایران مبين آن است که همواره بین حقوقدانان و حتی در میان فقها در برداشت از مفهوم سرقفلی اختلاف عقیده وجود داشته است و مطالعه محدود در منشأ مناقشه، حاکی از آن است که این اختلاف ریشه در شباهت مفهومی حق کسب و پیشه و…

تملک آپارتمان ها , فروش املاک مشاع

قانون افراز و فروش املاک مشاع

قانون افراز و فروش املاک مشاع ‌مصوب ۲۲/۸/۱۳۵۷ ‌ماده ۱- افراز املاک مشاع که جریان ثبتی آنها خاتمه یافته اعم از اینکه در دفتر املاک ثبت شده یا نشده باشد، در صورتی که مورد تقاضای یک یا‌ چند شریک باشد با واحد ثبتی محلی خواهد بود که ملک مذکور در حوزه آن واقع است. واحد…

اثبات مالکیت , اثبات مالکیت با سند رسمی , اثبات مالکیت با ارائه سند مالکیت

اثبات مالکیت با ارائه سند مالکیت

اثبات مالکیت با ارائه سند مالکیت شماره حکم: ۳۸ تاریخ حکم: ۷/۸/۱۳۲۲ رأی شعبه ۶ دیوان‌عالی کشور اگر کسی مدعی مالکیت ملکی شود و طرف سند مالکیت خود را ارائه دهد دادگاه نباید به استناد ماده ۲۴ قانون ثبت تقاضای مدعی را (مبنی بر معاینه محل و مغایرت داشتن موضوع سند مالکیت به مورد دعوی)…

اثبات مالکیت , اثبات مالکیت طبق وصیت‌نامه

اثبات مالکیت طبق وصیت‌نامه

اثبات مالکیت طبق وصیت‌نامه خلاصه جریان پرونده پیرو گزارش رأی شماره… – ۲۶/۱/۷۷ این شعبه که در این گزارش متن رأی قید نشده است پرونده به دادگستری رباط‌کریم ارسال و به شعبه دوم دادگاه عمومی رباط‌کریم ارجاع و به کلاسه… ثبت شده خواهان به شرح صورت‌جلسه ۲۳/۸/۷۷ شعبه دوم رباط‌کریم ضمن تکرار مطالب قبلی استدعای…

اثبات مالکیت , اثبات مالکیت با سند رسمی , اثبات مالکیت با ارائه سند مالکیت

اثبات مالکیت

اثبات مالکیت اختلاف‌نظر در طرح دعوای اثبات مالکیت اثبات مالکیت جزء دعاوی است که در خصوص پذیرش آن بین قضات اختلاف‌نظر وجود دارد؛ اما به نظر می‌رسد، غالب قضات در مورد پذیرش چنین دعوایی در مورد املاک ثبت نشده اتفاق نظر دارند؛ لیکن در باب املاکی که دارای سند مالکیت هستند دادگاه‌ها مطابق مواد ۴۷…

الزام به تنظیم سند , دعوای الزام به تنظیم سند

الزام به تنظیم سند

دعوای الزام به تنظیم سند نظر به اینکه موضوع دعوا یکی از آثار عقد است اختصاراً به تعریف عقد و انواع آن می‌پردازیم: واژه «قرارداد» در زبان فارسى به معناى «عقد» به كار رفته است.[۱] عقد لفظاً به معناىِ «بستن» است. چنان‌كه ماده ۱۸۳ قانون مدنى مى‌گويد: «عقد عبارت است از اینکه يك يا چند…

نقل و انتقال سرقفلی , تفاوت سرقفلی و حق کسب , انواع سرقفلی عرفی

مطالبه سرقفلی

مطالبه سرقفلی طرح این بحث و دعوی تحت عنوان مطالبه سرقفلی از آن‌جا ناشی می‌شود که گروهی از حقوقدانان و صاحب‌نظران که رفته‌رفته نیز به تعدادشان افزوده می‌شود عقیده بر دوگانگی سرقفلی و حق کسب و پیشه دارند که این باور بعد از تصویب قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۷۶ و حذف حق کسب…