دعوی فسخ اجاره - موارد فسخ اجاره - انتقال به غیر , فسخ اجاره و تخلیه - دعوای فسخ اجاره

ارکان دعوی فسخ اجاره

دعوی فسخ اجاره نیز مانند سایر دعاوی ارکان خاص خود را دارد که بتواند به سرانجام قانونی دست یابد. رکن اول و اساسی این دعوی وجود یک قرارداد اجاره می‌باشد، رکن دوم وجود خیار قانونی قابل اعمال در این عقد و رکن سوم ادلۀ قابل اثبات جهت اعمال این حق می‌باشد. در ادامه به بررسی…

دعوی فسخ اجاره - موارد فسخ اجاره - انتقال به غیر , فسخ اجاره و تخلیه - دعوای فسخ اجاره

موارد فسخ اجاره

موارد فسخ اجاره در قانون مدنی در قانون مدنی موارد معینی جهت فسخ اجاره معین شده است. از این موارد می‌توان به خیارات اشاره کرد. خیارات در عقد اجاره مانند سایر عقود خیارات جاری می‌باشد. به جز خیارات مختص عقد بیع، سایر خیارات قابل اعمال در عقد اجاره نیز است. اما در ادامه مواردی از…

فسخ معامله - دعوای فسخ معامله در نشست قضایی

دعوای فسخ معامله در نشست قضایی

استفاده از خیار رؤیت و تخلف وصف سوال-  اگر ادعای خواهان این باشد که مبیع تحویل شده غیر از آن چیزی است که قرار بود معامله شود و جنسان نامرغوب‌تر است آیا مورد از مصادیق خیار عیب است یا خیار رؤیت یا هیچ‌کدام؟ نظریه که در تاریخ ۲۹/۱۱/۶۶ به اتفاق آرا اعلام شد. در مورد…

دعوی فسخ اجاره - موارد فسخ اجاره - انتقال به غیر , فسخ اجاره و تخلیه - دعوای فسخ اجاره

دعوای فسخ اجاره

[vc_row][vc_column][vc_column_text] معرفی فسخ اجاره دعوای فسخ اجاره – «عقد اجاره» یکی از عقود پرکاربرد، است که تملیک منافع مورد اجاره در قبال پرداخت اجاره بهاست. عقد اجاره از عقود لازم بوده و برهم زدن آن جز در موارد خاص امکان پذیر نیست. عقد به عنوان یک عمل حقوقی دوطرفه، یا لازم است یا جایز. عقد…

فسخ معامله - دعوای فسخ معامله در نشست قضایی

نقل و انتقال مال توقیف شده

نقل و انتقال مال توقیف شده شماره رأی: ۱۷ تاریخ رای: ۱۴/۱/۱۳۷۲ رای شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور شعبه ۱۹ دادگاه حقوقی یک تهران در مورد خواسته خواهان به ابطال و فسخ یک فقره قولنامه عادی و خلع ید از منزل مسکونی و همچنین دعوا متقابل خوانده به طرفیت خواهان دعوا اصلی به خواسته الزام…

دعوی فسخ اجاره - موارد فسخ اجاره - انتقال به غیر , فسخ اجاره و تخلیه - دعوای فسخ اجاره

فسخ اجاره و تخلیه عین مستأجره

موارد فسخ اجاره و تخلیه عین مستأجره ماده ۱۲- در موارد زیر مستأجر می‌تواند صدور حکم به فسخ اجاره را از دادگاه درخواست کند: ۱٫ درصورتی‌که عین مستأجره با اوصافی که در اجاره‌نامه قید شده منطبق نباشد (با رعایت ماده ۴۱۵ قانون مدنی). ۲٫ اگر در اثنای مدت اجاره عیبی در عین مستأجره حادث شود…

الزام به تنظیم سند , دعوای الزام به تنظیم سند

لزوم تنظیم سند رسمی بعد از نقل و انتقال

لزوم تنظیم سند رسمی بعد از نقل و انتقال تنظیم سند رسمی بیع اتومبیل با ایجاب و قبول واقع می‌شود، قبض و اقباض مبیع و ثمن نیز قرینه بر وقوع عقد و انجام تعهدات طرفین است و تنظیم سند رسمی از ملحقات عرفی آن است. شماره دادنامه: ۰۹۸۰ ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰ تاریخ: ۵/۸/۱۳۹۲ رأی شعبه ۱۱ دادگاه…

فروش مال مشاع , فروش مال مشاعی

تنظیم سند رسمی انتقال مال مشاع

تنظیم سند رسمی انتقال مال مشاع دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال مال مشاع، قبل از تقسیم آن مطابق حکم دادگاه یا با توافق طرفین، مسموع نیست. شماره دادنامه: ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۰۴۱۹ تاریخ: ۱۵/۴/۱۳۹۲ رأی شعبه ۱۵۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران در خصوص دعوای خواهان (الف.ت.) به طرفیت خوانده (ب.م.) با وکالت (ع.الف.) به خواسته الزام…

دعوی فسخ اجاره - موارد فسخ اجاره - انتقال به غیر , فسخ اجاره و تخلیه - دعوای فسخ اجاره

دعوای فسخ اجاره در نشست‌های قضائی

دعوای فسخ اجاره در نشست‌های قضائی حقوق مستأجرین موقوفه پس از انقضای مدت اجاره و کیفیت استیفای آن پرسش: آیا برای مستأجرین آستان قدس و اداره اوقاف پس از انقضای مدت اجاره می‌توان حقی قائل شد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، استیفای این حق به چه صورت است؟ نظرهای ابرازی نظر اول: صرف‌نظر از قوانین…