تمکین

تمکین خاص و عام چیست

۰٫۰ ۰۰ همین که عقد نکاح به طور صحیح واقع شد روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر بر قرار می شود. تمکین در لغت تن دادن است و در تعبیر حقوقی، «قیام زن به ادای وظایف زوجیت در مقابل شوهر» گفته می شود. واژه تمکین در قانون مدنی…

رابطه نامشروع چیست

تعریف رابطه نامشروع – جرم رابطه نامشروع

۴٫۰ ۰۱ مقررات کیفری ایران متأثر از احکام فقهی بوده و قانون‌گذار کیفری، در تمامی موارد، پایبندی خود به اصول اخلاقی را نشان داده است. در کشورهای غربی اصولاً آزادی روابط حاکم است؛ اما در اسلام رابطه بین زن و مرد در چارچوب ازدواج پذیرفته شده و خارج از این رابطه، چه رابطه جنسی باشد…

مالیات ارث

مالیات بر ارث چقدر است

۰٫۰ ۰۰ مالیات در یک دسته بندی کلی، به دو دسته مستقیم و غیرمستقیم طبقه بندی می‌شود. مالیات بر ارث یکی از انواع مالیات بر دارایی یا ثروت و گونه‌ای از انواع مالیات‌های مستقیم است. محاسبه و اخذ مالیات بر ارث در مورد متوفیان قبل از لازم‌الاجرا شدن این قانون (۱/۱/۱۳۹۵) اعم از اینکه پرونده مالیاتی…

نمونه رای دریافت مهریه

وکالت در طلاق و دادن حق طلاق به زن

۰٫۰ ۰۰ ممکن است ضمن عقد نکاح یا عقد لازم دیگر شوهر به زن وکالت برای طلاق داده باشد چینی شرطی که طبقه اسلامی و قانون مدنی و قانون ازدواج صحیح و معتبر است اولین قانونی که به صراحت شرط ضمن عقد برای طلاق را در حقوق ایران پذیرفته ماده ۴ قانون ازدواج مصوبه ۱۳۱۰است…

ارش البکاره

ارش البکاره چیست (نمونه رای)

۴٫۰ ۰۱ ارش در حقوق به معنای نوعی دیه است که در قانون از قبل تعیین نشده‌ است. تعیین ارش معمولاً با کارشناسی پزشکی قانونی و رأی دادگاه است.زنای به عنف و اکراه که موجب اعدام مرد زناکار است در موارد زنای به عنف و در حکم آن، در صورتی که زن باکره باشد مرتکب علاوه…

تقاضای اعسار - دعـاوی اعسار , نمونه استشهادیه اعسار

تقاضای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی اشخاص حقوقی

۵٫۰ ۰۱ تقاضای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی صرفاً در خصوص اشخاص حقیقی مصداق دارد و دعوی اشخاص حقوق خصوصی و عمومی در این باره مردود است. رأی شعبه ۱۱۶ دادگاه عمومی حقوقی در خصوص دعوی شهرداری منطقه ۴ تهران به طرفیت خانم‌ها م.س. و م.ب. و آقایان الف. و ب. هر دو ب. با…

تقاضای اعسار - دعـاوی اعسار , نمونه استشهادیه اعسار

نمونه استشهادیه اعسار

۰٫۰ ۰۰ نمونه استشهادیه اعسار «استشهاد محلی» بدین‌ وسیله از همسایگان و معتمدين و كسبه محل (همکاران)،  درخواست می‌کنم، هرگاه با وضعیت خانوادگي و کاري و میزان درآمد اينجانب … فرزند … آشنا هستند،  با در نظر گرفتن خداوند متعال گواهي فرمايند: که بنده به‌عنوان … و با حقوق ماهيانه … ريال در … به نشانی…

تقاضای اعسار - دعـاوی اعسار , نمونه استشهادیه اعسار

اعسار چیست

۵٫۰ ۰۱ اعسار از ریشه واژه عربی «عسر» به معنای نیازمند شدن و تهی دستی مشتق شده است؛ اما در حقوق در مورد فردی به کار می‌رود که به جهت عدم کفایت یا در دسترس نبودن دارایی و اموالش قدرت پرداخت بدهی یا هزینه دادرسی را ندارد. تصویب قانون محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴: مطابق…