دعوی فسخ اجاره - موارد فسخ اجاره - انتقال به غیر , فسخ اجاره و تخلیه - دعوای فسخ اجاره

ارکان دعوی فسخ اجاره

دعوی فسخ اجاره نیز مانند سایر دعاوی ارکان خاص خود را دارد که بتواند به سرانجام قانونی دست یابد. رکن اول و اساسی این دعوی وجود یک قرارداد اجاره می‌باشد، رکن دوم وجود خیار قانونی قابل اعمال در این عقد و رکن سوم ادلۀ قابل اثبات جهت اعمال این حق می‌باشد. در ادامه به بررسی…

دعوی فسخ اجاره - موارد فسخ اجاره - انتقال به غیر , فسخ اجاره و تخلیه - دعوای فسخ اجاره

فسخ اجاره و تخلیه عین مستأجره

موارد فسخ اجاره و تخلیه عین مستأجره ماده ۱۲- در موارد زیر مستأجر می‌تواند صدور حکم به فسخ اجاره را از دادگاه درخواست کند: ۱٫ درصورتی‌که عین مستأجره با اوصافی که در اجاره‌نامه قید شده منطبق نباشد (با رعایت ماده ۴۱۵ قانون مدنی). ۲٫ اگر در اثنای مدت اجاره عیبی در عین مستأجره حادث شود…

حکم تخلیه به لحاظ تجدید بنا , تخلیه محل سرقفلـی , تخلیه محل سرقفلی به جهت تغییر شغل

تخلیه محل سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت به جهت تغییر شغل

شرایط طرح دعوی تخلیه به دلیل تغییر شغل گرچه قانون‌گذار مثل سایر موارد صرفاً به اصل تغییر شغل در بند ۷ ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ اشاره نموده است؛ اما بلا شک بند ۷ ماده مزبور مبین شرایطی برای طرح دعوی تخلیه به جهت تغییر شغل یا تغییر نحوه استفاده…

قانون روابط موجر و مستأجر سال 1356

قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶

قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ ابتدایی‌ترین زمان حضور حق کسب و پیشه و تجارت در مقررات کشورمان بعد از حکومت و شمول مقررات قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ است. اگرچه قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۳۹ نیز بر حصول حق کسب و پیشه و تجارت در اماکن استیجاری صحه…

نحوه شکایت از شهادت کذب

نحوه شکایت از شهادت کذب

نحوه شکایت از شهادت کذب شرط تجویز اعاده دادرسی به جهت شهادت کذب، ثبوت کذب گواهی گواهان در دادگاه کیفری به موجب حکم قطعی است. شماره دادنامه: ۹۲۰۹۹۷۰۹۱۷۰۰۰۳۸ تاریخ: ۰۵/۰۸/۱۳۹۲ خلاصه جریان پرونده آقای (ج.غ.) فرزند (م.) به اتهام قطع دویست و هفتاد اصله درخت انگور، موضوع شکایت آقای (گ.غ.) تحت تعقیب قرار گرفته است.…

دعوی فسخ اجاره - موارد فسخ اجاره - انتقال به غیر , فسخ اجاره و تخلیه - دعوای فسخ اجاره

فسخ اجاره

فسخ اجاره موارد فسخ اجاره در قانون مدنی در قانون مدنی موارد معینی جهت فسخ اجاره معین شده است. از این موارد می‌توان به خیارات اشاره کرد. بند اول- خیارات در عقد اجاره مانند سایر عقود خیارات جاری می‌باشد. به جز خیارات مختص عقد بیع، سایر خیارات قابل اعمال در عقد اجاره نیز است. اما…