نحوه اجرای حکم قلع و قمع

نحوه اجرای حکم قلع و قمع

نحوه اجرای حکم قلع و قمع پرسش: چنان‌چه در اجرای حکم خلع ید توسط مأمور اجرا معلوم شود در ملک مورد خلع ید به وسیله محکومٌ‌علیه احداث اعیانی شده است، نحوه اجرای حکم خلع ید چگونه خواهد بود؟ نظر اکثریت نظر به این‌که در رأی صادره صرفاً خلع ید از ملک بوده و در صورت…

دعوای قلع و قمع

دعوای قلع و قمع در نظریه های مشورتی

دعوای قلع و قمع در نظریه های مشورتی ۱٫ حکم صادره در مورد قلع و قمع بنای احداثی بر روی دیوار مشترک چنانچه با قانون راجع به خسارات وارده به املاک منطبق نباشد اجرا می‌شود. پرسش: در مورد دیوار مشترک بین دو نفر که یکی از مالکین تمام دیوار را متصرف شده و روی آن احداث…

دعوای تمکین

دعوای تمکین

دعوای تمکین معرفی دعوای الزام به تمکین تمکین در لغت به معنای مالک گردانیدن و ثابت نمودن آمده است که در مقابل نشوز معنا می‌شود و از نشوز به عدم اطاعت و بر پاخواستن تعبیر می‌شود. دعوای الزام به تمکین یکی از دعاوی رایج خانوادگی است که عموماً از سوی مردان زمانی که همسرانشان به…

دعوی فسخ اجاره - موارد فسخ اجاره - انتقال به غیر , فسخ اجاره و تخلیه - دعوای فسخ اجاره

فسخ اجاره

فسخ اجاره موارد فسخ اجاره در قانون مدنی در قانون مدنی موارد معینی جهت فسخ اجاره معین شده است. از این موارد می‌توان به خیارات اشاره کرد. بند اول- خیارات در عقد اجاره مانند سایر عقود خیارات جاری می‌باشد. به جز خیارات مختص عقد بیع، سایر خیارات قابل اعمال در عقد اجاره نیز است. اما…

نقل و انتقال سرقفلی , تفاوت سرقفلی و حق کسب , انواع سرقفلی عرفی

مطالبه محل سرقفلی

مطالبه محل سرقفلی تا زمانی كه مالكيت عين و منفعت متعلق به شخص واحدی است ايجاد حق سرقفلي قابل تصور نيست. شخص الف (مورث) قبل از فوت يك قطعه زمين كه درآن مشاراليه مبادرت به ساخت بنا پایين مغازه و بالای منزل مسكوني كرده، از زمان ساخت تا قبل از فوت رأساً از آن استفاده…

نقل و انتقال سرقفلی , تفاوت سرقفلی و حق کسب , انواع سرقفلی عرفی

سرقفلی

سرقفلی از آن‌‎جا كه سرقفلي اولين بار در عرف پديدار شد و در واقع مفهوم سرقفلي به نوعي زاده عرف است و حتي وجود سرقفلي در عرف علت اصلي پيش‌بيني آن در قانون بوده، بررسي سرقفلي به عنوان يك پديده حقوقي عرفي در فرهنگ لغت كه به مفهوم لغوي الفاظ مي‌‌پردازد اجتناب‌ناپذير است. در همين…

دعوی فسخ اجاره - موارد فسخ اجاره - انتقال به غیر , فسخ اجاره و تخلیه - دعوای فسخ اجاره

تعدیل اجاره بها

شرایط دعوی تعدیل اجاره‌بها بررسی ماده ۴ قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ حاکی از آن است که موجر برای طرح دعوی تعدیل اجاره‌بها بایستی شرایطی را که مقرر شده است رعایت نماید که ذیلاً برابر روال این کتاب به بررسی شرایط ماده ۴ قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ در باب دعوی…

فروش مال مشاع , فروش مال مشاعی

انتقال مال مشاع

[vc_row][vc_column][vc_btn title=”جهت خرید کتاب فروش مال مشاع کلیک کنید . . .” style=”classic” color=”success” align=”center” css_animation=”none” link=”url:https%3A%2F%2Fcheraghdanesh.com%2Fshop%2F%25DA%25A9%25D8%25AA%25D8%25A8-%25D8%25AF%25D8%25B9%25D8%25A7%25D9%2588%25DB%258C-%25D9%2588-%25D8%25B1%25D9%2588%25DB%258C%25D9%2587-%25D8%25AF%25D8%25A7%25D8%25AF%25DA%25AF%25D8%25A7%25D9%2587-%25D9%2587%25D8%25A7%2F%25D8%25AF%25D8%25B9%25D9%2588%25D8%25A7%25DB%258C-%25D9%2581%25D8%25B1%25D9%2588%25D8%25B4-%25D9%2585%25D8%25A7%25D9%2584-%25D9%2585%25D8%25B4%25D8%25A7%25D8%25B9-%25D8%25AF%25D8%25B1-%25D8%25B1%25D9%2588%25DB%258C%25D9%2587-%25D8%25AF%25D8%25A7%25D8%25AF%25DA%25AF%25D8%25A7%25D9%2587%25E2%2580%258C%25D9%2587%25D8%25A7%2F||target:%20_blank|”][vc_column_text] تنظیم سند رسمی انتقال مال مشاع دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال مال مشاع، قبل از تقسیم آن مطابق حکم دادگاه یا با توافق طرفین، مسموع نیست. شماره دادنامه: ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۰۴۱۹ تاریخ: ۱۵/۴/۱۳۹۲ رأی شعبه ۱۵۶ دادگاه عمومی…

اثبات مالکیت , اثبات مالکیت طبق وصیت‌نامه

عدم اثبات مالکیت

[vc_row][vc_column][vc_btn title=”جهت خرید کتاب اثبات مالکیت کلیک کنید . . . ” style=”classic” color=”success” align=”center” link=”url:https%3A%2F%2Fcheraghdanesh.com%2Fshop%2F%25DA%25A9%25D8%25AA%25D8%25A8-%25D8%25AF%25D8%25B9%25D8%25A7%25D9%2588%25DB%258C-%25D9%2588-%25D8%25B1%25D9%2588%25DB%258C%25D9%2587-%25D8%25AF%25D8%25A7%25D8%25AF%25DA%25AF%25D8%25A7%25D9%2587-%25D9%2587%25D8%25A7%2F%25D8%25A7%25D8%25AB%25D8%25A8%25D8%25A7%25D8%25AA-%25D9%2585%25D8%25A7%25D9%2584%25DA%25A9%25DB%258C%25D8%25AA-%25D8%25AF%25D8%25B1-%25D8%25B1%25D9%2588%25DB%258C%25D9%2587-%25D8%25AF%25D8%25A7%25D8%25AF%25DA%25AF%25D8%25A7%25D9%2587%25E2%2580%258C-%25D9%2587%25D8%25A7%2F||target:%20_blank|”][vc_column_text] عدم اثبات مالکیت شماره دادنامه: ۱۶/۲۴ تاریخ رسیدگی: ۲۰/۱/۱۳۷۳ خلاصه جریان پرونده در تاریخ ۱۵/۲/۷۲ خانم نرگس… دادخواستی به طرفیت آقای صفرقلی… به خواسته الزام خوانده به حضور در دفتر اسناد رسمی و تنظیم سند انتقال با خسارات ضرر…

الزام به تنظیم سند , دعوای الزام به تنظیم سند

الزام به انتقال رسمی ملک

[vc_row][vc_column][vc_btn title=”جهت خرید کتاب الزام به تنظیم سند رسمی کلیک کنید . . .” style=”classic” color=”success” align=”center” link=”url:https%3A%2F%2Fcheraghdanesh.com%2Fshop%2F%25DA%25A9%25D8%25AA%25D8%25A8-%25D8%25AF%25D8%25B9%25D8%25A7%25D9%2588%25DB%258C-%25D9%2588-%25D8%25B1%25D9%2588%25DB%258C%25D9%2587-%25D8%25AF%25D8%25A7%25D8%25AF%25DA%25AF%25D8%25A7%25D9%2587-%25D9%2587%25D8%25A7%2F%25D8%25AF%25D8%25B9%25D9%2588%25D8%25A7%25DB%258C-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B2%25D8%25A7%25D9%2585-%25D8%25A8%25D9%2587-%25D8%25AA%25D9%2586%25D8%25B8%25DB%258C%25D9%2585-%25D8%25B3%25D9%2586%25D8%25AF-%25D8%25B1%25D8%25B3%25D9%2585%25DB%258C%2F||target:%20_blank|”][vc_column_text] الزام به انتقال رسمی ملک شماره رأی: ۸ تاریخ رأی:۳۰/۴/۱۳۷۷ در ساعت ۱۱ روز سه‌شنبه ۲۳/۴/۱۳۷۷ جلسه هیئت عمومی شعب حقوقی دیوان‌‎عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله محمد محمدی گیلانی رئیس دیوان‌عالی کشور و با حضور جنابان…

الزام به تنظیم سند , دعوای الزام به تنظیم سند

الزام به تنظیم سند به همراه فک رهن

[vc_row][vc_column][vc_btn title=”جهت خرید کتاب “الزام به تنظیم سند“ کلیک کنید . . .” style=”classic” color=”success” align=”center” link=”url:https%3A%2F%2Fcheraghdanesh.com%2Fshop%2F%25DA%25A9%25D8%25AA%25D8%25A8-%25D8%25AF%25D8%25B9%25D8%25A7%25D9%2588%25DB%258C-%25D9%2588-%25D8%25B1%25D9%2588%25DB%258C%25D9%2587-%25D8%25AF%25D8%25A7%25D8%25AF%25DA%25AF%25D8%25A7%25D9%2587-%25D9%2587%25D8%25A7%2F%25D8%25AF%25D8%25B9%25D9%2588%25D8%25A7%25DB%258C-%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25B2%25D8%25A7%25D9%2585-%25D8%25A8%25D9%2587-%25D8%25AA%25D9%2586%25D8%25B8%25DB%258C%25D9%2585-%25D8%25B3%25D9%2586%25D8%25AF-%25D8%25B1%25D8%25B3%25D9%2585%25DB%258C%2F||target:%20_blank|”][vc_column_text] الزام به تنظیم سند به همراه فک رهن حالت های دعوای فک رهن به همراه الزام به تنظیم سند در نحوه تنظیم خواسته این دعوا سه نظریه بدین شرح وجود دارد: اکثریت اعضای محترم کمیسیون حاضر در جلسه…

تعدیل اجاره بها , افزایش اجاره‌بها

تعدیل اجاره بها

[vc_row][vc_column][vc_btn title=” جهت خرید کتاب “تعدیل اجاره بها“ کلیک کنید . . .” style=”classic” color=”success” align=”center” link=”url:https%3A%2F%2Fcheraghdanesh.com%2Fshop%2F%25DA%25A9%25D8%25AA%25D8%25A8-%25DA%25A9%25D8%25A7%25D8%25B1%25D8%25A8%25D8%25B1%25D8%25AF%25DB%258C-%25D9%2588-%25D8%25B9%25D9%2585%25D9%2584%25DB%258C%2F%25D8%25B3%25D8%25B1%25D9%2582%25D9%2581%25D9%2584%25DB%258C%2F%25D8%25AF%25D8%25B9%25D9%2588%25D8%25A7%25DB%258C-%25D8%25AA%25D8%25B9%25D8%25AF%25DB%258C%25D9%2584-%25D8%25A7%25D8%25AC%25D8%25A7%25D8%25B1%25D9%2587%25E2%2580%258C%25D8%25A8%25D9%2587%25D8%25A7%25DB%258C-%25D9%2585%25D8%25AD%25D9%2584-%25D8%25B3%25D8%25B1%25D9%2582%25D9%2581%25D9%2584%25DB%258C%2F||target:%20_blank|”][vc_column_text] برسی تعدیل اجاره بها ماده ۴ قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ در مورد تعدیل اجاره‌بها مقرر می‌دارد: «موجر یا مستأجر می‌تواند به استناد ترقی یا تنزل هزینه زندگی درخواست تجدیدنظر نسبت به میزان اجاره‌بها را بنماید،…