تقاضای اعسار - دعـاوی اعسار , نمونه استشهادیه اعسار

تقاضای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی اشخاص حقوقی

تقاضای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی اشخاص حقوقی تقاضای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی صرفاً در خصوص اشخاص حقیقی مصداق دارد و دعوی اشخاص حقوق خصوصی و عمومی در این باره مردود است. شماره دادنامه:۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۹۳۸ تاریخ: ۱۶/۷/۱۳۹۱ رأی شعبه ۱۱۶ دادگاه عمومی حقوقی در خصوص دعوی شهرداری منطقه ۴ تهران به طرفیت خانم‌ها م.س. و…

تقاضای اعسار - دعـاوی اعسار , نمونه استشهادیه اعسار

نمونه استشهادیه اعسار

نمونه استشهادیه اعسار «استشهاد محلي» بدین‌ وسیله از همسایگان و معتمدين و كسبه محل (همکاران)،  درخواست می‌کنم، هرگاه با وضعیت خانوادگي و کاري و میزان درآمد اينجانب … فرزند … آشنا هستند،  با در نظر گرفتن خداوند متعال گواهي فرمايند: که بنده به‌عنوان … و با حقوق ماهيانه … ريال در … به نشانی … کار…

تقاضای اعسار - دعـاوی اعسار , نمونه استشهادیه اعسار

دعـاوی اعسار

دعـاوی اعسار ۱-۱٫ مقدمه: اعسار از ریشه واژه عربی «عسر» به معنای نیازمند شدن و تهی‌دستی مشتق شده است؛ اما در حقوق در مورد فردی به کار می‌رود که به جهت عدم کفایت یا در دسترس نبودن دارایی و اموالش قدرت پرداخت بدهی یا هزینه دادرسی را ندارد.  ۲-۱٫ تصویب قانون محکومیت های مالی مصوب…