نمونه دادخواست اعاده دادرسی

نمونه دادخواست اعاده دادرسی

نمونه دادخواست اعاده دادرسی   مشخصات طرفین نام نام خانوادگی نام پدر سن شغل محل اقامت- خیابان – کوچه – پلاک- کدپستی خواهان خوانده وکیل خواسته یا موضوع تقاضای  اعاده دادرسی ( به استناد ماده ۴۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی) و نقض دادنامه و صدور قبول رسیدگی مجدد در خصوص دادنامه شماره ………………………. . دلایل…

نقل و انتقال سرقفلی , تفاوت سرقفلی و حق کسب , انواع سرقفلی عرفی

قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۷۶

قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۷۶ قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۷۶ در حالی تصویب شد که تا تصویب این قانون به استثنا روابط استیجاری مشمول ماده واحده الحاقی سال ۱۳۶۵ کلیه روابط استیجاری تجاری همچنان تحت شمول مقررات روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ بودند اما تصویب قانون روابط موجر و مستأجر…

نحوه شکایت از شهادت کذب

اعاده دادرسی در امور حقوقی

اعاده دادرسی در امور حقوقی اعاده دادرسی یکی از طرق فوق‌العاده شکایت از آراء است که به موجب آن دادگاه دیگری هم­عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی با موافقت دیوان‌عالی کشور به دعوایی که یک بار به آن رسیدگی شده، مجدداً رسیدگی می‌نماید.[۱] مطابق ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری جدید، درخواست اعاده دادرسي در مورد…

نحوه شکایت از شهادت کذب

تجویز اعاده دادرسی در صورت حکم به حبس دادن

تجویز اعاده دادرسی در صورت حکم به حبس دادن قسامه در جراحات صرفاً مثبت دیه است و تعیین حبس به استناد قسامه از مصادیق اشتباه قاضی و از موجبات اعاده دادرسی است. شماره دادنامه: ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۷۵۰۰۶۵۸ تاریخ: ۱۲/۰۸/۱۳۹۲ خلاصه جریان پرونده به موجب شکوائیه آقای (م.ز.) آقایان (الف.پ.) و (ع.پ.) به اتهام ایراد ضرب و جرح…