نمونه رای اثبات مالکیت

نمونه رای اثبات مالکیت

اختلاف در مالکیت یکی از مباحث مهم حقوقی و موضوع بسیاری از پرونده‌های دادگستری می‌باشد. در یک وضعیت معمولی برابر مواد ۲۲ و ۴۸ قانون ثبت، مالک کسی است که سند به نام او در دفتر املاک به ثبت رسیده و یا کسی که ملک برابر مقررات به او منتقل شده است؛ اما کم نیست…

اثبات مالکیت , اثبات مالکیت با سند رسمی , اثبات مالکیت با ارائه سند مالکیت

اثبات مالکیت با سند رسمی

اثبات مالکیت با سند رسمی اظهارات شهود قضیه ناشی از اطلاع مستقیم از واقف نیست بلکه اطلاعاتشان غیر مستقیم و مسموعات بوده و تاب معارضه با سند رسمی را ندارد. شماره دادنامه:۹۰/۱۳ تاریخ رسیدگی:۲۰/۲/۱۳۷۳ دعوای اثبات مالکیت خلاصه جریان پرونده از مراجعه به اوراق پرونده چنین عاید است که اداره حج و اوقاف و امور…