تنفیذ قرارداد , دعوی تجویز انتقال منافع

شرایط طرح دعوی تجویز انتقال منافع

شرایط طرح دعوی تجویز انتقال منافع بر خلاف سایر دعاوی موضوع قانون روابط موجر و مستأجر در قانون مصوب سال ۱۳۵۶ دعوی تجویز انتقال منافع شرایط صعب‌الاحرازی ندارد؛ چرا که طرح این دعوی خطر و ضرر قابل توجهی را برای مستأجر یا موجر به دنبال ندارد اما از سوی دیگر نیز برابر صراحت ماده ۱۹…