نقل و انتقال سرقفلی , تفاوت سرقفلی و حق کسب , انواع سرقفلی عرفی

خواسته دعوی تجویز انتقال منافع

خواسته دعوی تجویز انتقال منافع به جهت حصول حق کسب و پیشه در روابط استیجاری مشمول قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ بعضاً مشاهده می‌شود که دعوی موضوع ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ با خواسته تجویز انتقال حق کسب و پیشه و تجارت مطرح می‌گردد. حال آنکه آنچه در نتیجه…

تنفیذ قرارداد , دعوی تجویز انتقال منافع

شرایط طرح دعوی تجویز انتقال منافع

شرایط طرح دعوی تجویز انتقال منافع بر خلاف سایر دعاوی موضوع قانون روابط موجر و مستأجر در قانون مصوب سال ۱۳۵۶ دعوی تجویز انتقال منافع شرایط صعب‌الاحرازی ندارد؛ چرا که طرح این دعوی خطر و ضرر قابل توجهی را برای مستأجر یا موجر به دنبال ندارد اما از سوی دیگر نیز برابر صراحت ماده ۱۹…