فروش مال مشاع , فروش مال مشاعی

مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای افراز مال مشاعی

[vc_row][vc_column][vc_column_text] مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای افراز مال مشاعی اولین پرسش این است که درخواست افراز مال مشاع باید به کدام مرجع ذی‌صلاح تقدیم شود، به عبارتی ساده‌تر مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای افراز املاک مشاع چه مرجعی می‌باشد. در حال حاضر دو مرجع «واحد ثبتی محل وقوع مال غیرمنقول» و «دادگاه عمومی…