تعدیل اجاره بها , افزایش اجاره‌بها

نحوه تخلیه و تعدیل اجاره بهای اماکن آموزش و پرورش

نحوه تخلیه و تعدیل اجاره‌بهای اماکن آموزش و پرورش پرسش: نحوه تخلیه و تعدیل اجاره‌بهای اماکن آموزش و پرورش به چه صورتی است؟ نظر اتفاق آراء : «تعدیل و افزایش اجاره بها و تخلیه اماکن آموزشی که در اختیار آموزش و پرورش می‌باشد، وفق قانون ممنوعیت تخلیه اماکن و واحدهای آموزش و پرورش مصوب ۹…

تعدیل اجاره بها , افزایش اجاره‌بها

تنظیم سند و تعدیل اجاره‌بها

تنظیم سند و تعدیل اجاره‌بها پرسش: شخصی مغازه‌ای را در قدیم اجاره نموده و پس از مدت‌ها تقاضای الزام به تنظیم سند رسمی اجاره کرده، دادگاه نیز حکم بر الزام موجر به تنظیم سند رسمی اجاره به نفع مستأجر صادر نموده است (مثلاً در تاریخ ۱۴ فروردین ۱۳۸۱) موجر تقاضای تعدیل و افزایش مال‌‌الاجاره از…