تعدیل اجاره بها , افزایش اجاره‌بها

تعريف حق كسب و پيشه و تجارت

تعريف حق كسب و پيشه و تجارت حق كسب و پيشه همان‌طور كه از ظاهر عبارت نيز بر مي‌‌آيد ناشي از فعاليت و مشهوريت تاجر است. صرف‌نظر از عقيده عده‌اي از حقوقدانان كه براي كسب و پيشه و سرقفلي مفهوم واحدي قائل هستند. اغلب حقوقدانان عقيده بر تفاوت مفهومي و معنايي اين دو دارند كه…