ادعای خلع ید , خلع ید از ملک مشاعی

خلع ید از ملک مشاعی

هریک از مالکین مشاعی می‌تواند خلع‌ید شریک را از دادگاه تقاضا نماید که در این صورت از کل ملک، خلع‌ید به عمل می‌آید و تصرف هرکدام از مالکین منوط به تراضی آن‌ها خواهد بود. رأی شعبه ۱۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران در خصوص دعوای آقای ۱٫ (الف.م.) و خانم‌ها ۲٫ (ف.ح.) ۳٫ (ف.م.) به طرفیت…

ادعای خلع ید , خلع ید از ملک مشاعی

خلع‌ید از اراضی و مطالبه اجرت‌المثل

در ساعت ۹ روز سه‌شنبه مورخ ۲۹/۷/۱۳۷۶ جلسه هیئت عمومی شعب کیفری دیوان‌عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله محمد محمدی گیلانی رئیس دیوان‌عالی کشور و با حضور جنابان آقایان قضات دیوان‌عالی کشور و نماینده جناب آقای دادستان کل کشور تشکیل و با تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید رسمیت یافت. رئیس: دادنامه شماره ۱۷ -۱۵/۴/۷۶ شعبه…

ادعای خلع ید , خلع ید از ملک مشاعی

نمونه رای خلع‌ید در دیوان‌عالی کشور

۱-خواستۀ خلع‌ید از دو قطعه زمین مزروعی در مورد مشابه از شعب چهارم و پنجم دیوان‌عالی کشور احکامی به شرح ذیل صادر گردیده است: الف) به شرح پرونده فرجامی به کلاسه ۲۲ – ۲۰۰۲ راجع به دعوی اداره اوقاف آذربایجان بر شخصی به خواسته خلع‌ید از دو قطعه زمین مزروعی واقع در قریه کهنه شهر…