حکم تخلیه به لحاظ تجدید بنا , تخلیه محل سرقفلـی , تخلیه محل سرقفلی به جهت تغییر شغل

تخلیه به جهت عدم پرداخت اجاره بها

تخلیه به جهت عدم پرداخت اجاره بها گفتار اول: دعوای تخلیه به جهت عدم پرداخت اجاره‌بها در رأی وحدت رویه ۱٫ بند نهم ماده ۱۴ قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ ناظر به دادخواست‌های تخلیه قبل از اجرای قانون نیست. شماره رأی: ۱۱۳ تاریخ رأی:  ۲۴/۱۱/۱۳۵۶ رأی هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور قبل از…