فروش مال مشاع , فروش مال مشاعی

مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای افراز مال مشاعی

[vc_row][vc_column][vc_column_text] مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای افراز مال مشاعی اولین پرسش این است که درخواست افراز مال مشاع باید به کدام مرجع ذی‌صلاح تقدیم شود، به عبارتی ساده‌تر مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای افراز املاک مشاع چه مرجعی می‌باشد. در حال حاضر دو مرجع «واحد ثبتی محل وقوع مال غیرمنقول» و «دادگاه عمومی…

فروش مال مشاع , فروش مال مشاعی

رسیدگی به دعوای دستور فروش مال مشاعی

شیوه رسیدگی به دعوای دستور فروش مال مشاعی اولاً: درخواست دستور فروش مال مشاع نیازمند تقدیم دادخواست و رعایت تشریفات آیین دادرسی و تعیین وقت رسیدگی نیست هرچند بهتر است درخواست در قالب دادخواست تقدیم دادگاه گردد.[۱] ثانیاً: تصمیم مرجع قضائی نسبت به این درخواست قالب حکم یا قرار نیست بلکه دستور تلقی شده و…