حکم تخلیه به لحاظ تجدید بنا , تخلیه محل سرقفلـی , تخلیه محل سرقفلی به جهت تغییر شغل

تخلیه به جهت عدم پرداخت اجاره بها

۵٫۰ ۰۱ قانون‌گذار در قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۵۶ به مسئله «پرداخت اجاره‌بها» اهمیت فراوان داده و عدم پرداخت اجاره‌بها را از موارد تخلیه قرار داده است به طوری که موجر با جمع شرایط مقرر قانونی می‌تواند به استناد بند ۹ ماده ۱۴ قانون مورد بحث و تبصره‌های آن نسبت به تخلیه ملک تجاری…