دعوای تصرف عدوانی

لایحه دفاعیه تصرف عدوانی کیفری

۵٫۰ ۰۱ راهکار کیفری، ضمانت اجرای قوی و بسیار فوری برای رفع تصرف متصرف‌ عدوانی است برای همین مقنن در قانون مجازات اسلامی در ماده ۶۹۰ (کتاب تعزیرات ) در این خصوص مقرر داشته است: «هرکس به وسیله صحنه‌سازی از قبیل پی‌کنی، دیوارکشی، تغییر حد فاصل، امحای مرز، کرت‌بندی، نهر‌کشی، حفرچاه، غَرس اشجار و زراعت…