تملک آپارتمان ها , فروش املاک مشاع

اصول حاکم بر قانون تملک آپارتمان‌ها

اصول حاکم بر قانون تملک آپارتمان‌ها ۱٫ اصل بر آمرانه بودن قانون تملک آپارتمان‌ها : از جمله مشکلاتی که حقوقدانان و صاحب‌نظران خصوصاً دادرسان در دنیای حقوق با آن دست به گریبان هستند تشخیص قوانین امری از قوانین تکمیلی می‌باشد که در روابط  حقوقی به ویژه در امر دادرسی از اهمیت خاصی برخوردار است. زیرا تعیین…

نقل و انتقال سرقفلی , تفاوت سرقفلی و حق کسب , انواع سرقفلی عرفی

خواسته دعوی تجویز انتقال منافع

خواسته دعوی تجویز انتقال منافع به جهت حصول حق کسب و پیشه در روابط استیجاری مشمول قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ بعضاً مشاهده می‌شود که دعوی موضوع ماده ۱۹ قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ با خواسته تجویز انتقال حق کسب و پیشه و تجارت مطرح می‌گردد. حال آنکه آنچه در نتیجه…

تملک آپارتمان ها , فروش املاک مشاع

شرایط بیمه ساختمان

شرایط بیمه ساختمان قانون‌گذار یکی دیگر از وظایف مدیر یا مدیران ساختمان را بیمه کردن ساختمان قرار داده است البته شرایطی را برای این وظیفه مقرر نموده است که در صورت عدم رعایت آن مدیر یا مدیران ساختمان با مسئولیت مدنی مواجه خواهد نمود. ما این شرایط را در دو بند بررسی می‌کنیم: ۱٫ شرایط…

تملک آپارتمان ها , فروش املاک مشاع

تنظیم سند رسمی انتقال

تنظیم سند رسمی انتقال دفاتر اسناد رسمی در صورتی سند انتقال (بیع، اجاره، صلح، هبه و…) را تنظیم می‌کنند که مدیر یا مدیران ساختمان به دو نحو زیر عمل کند: ۱٫ صدورگواهی‌نامه: چون ممکن است موقع انتقال آپارتمان یا اجاره دادن آن که مستلزم تنظیم سند رسمی است، مالک تا آن زمان هزینه‌های مشترک بنا…

ابطال سند رسمی

ارجاع دعوای ابطال سند رسمی به داور

ارجاع دعوای ابطال سند رسمی به داور شماره حکم: ۹۷۱ تاریخ حکم: ۹/۵/۳۴ رأی شعبه ۵ دیوان‌عالی کشور جز ورشکستگی و دعاوی مربوط به اصل نکاح و طلاق و فسخ نکاح و دعوی نسبت که ارجاع آن‌ها به داوری طبق ماده ۶۷۵ قانون آیین دادرسی مدنی منفعت قانونی دارد ارجاع دعاوی دیگری به داوری مانعی…

دعوای تصرف عدوانی

تصرف عدوانی در آرای دیوان‌عالی کشور

تصرف عدوانی در آرای دیوان‌عالی کشور آرای وحدت رویه دیوان‌عالی کشور ۱٫ عدم قابلیت پذیرش دادخواست فرجامی نسبت به احکام مربوط به تصرف عدوانی شماره رأی: ۱۹۹۹ تاریخ رأی: ۲۵/۹/۱۳۳۲ رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور چون در ماده (۵) قانون جلوگیری از تصرف عدوانی که ملاک قابل پژوهش بودن حکم دادستان در مورد…

نقل و انتقال سرقفلی , تفاوت سرقفلی و حق کسب , انواع سرقفلی عرفی

قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۷۶

قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۷۶ قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۷۶ در حالی تصویب شد که تا تصویب این قانون به استثنا روابط استیجاری مشمول ماده واحده الحاقی سال ۱۳۶۵ کلیه روابط استیجاری تجاری همچنان تحت شمول مقررات روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ بودند اما تصویب قانون روابط موجر و مستأجر…

دستور فروش ملک مشاع در آراء دادگاه‌ها

آراء دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر دادخواست یا اثبات مالکیت دعوای اثبات مالکیت شائبه ایجاد مالکیت موازی در قبال اسناد رسمی و ثبتی را تداعی می‌کند که با مقررات مربوطه در تعارض است. شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۱۰۷۲ تاریخ: ۳۰/۸/۱۳۹۱ رأی شعبه ۱۲۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران دعوای خواهان خانم (م.ط.) با وکالت آقای (ن.ر.) به طرفیت خوانده…